Naše témata

LEPŠÍ RODINA: Jak obstát jako rodič?

Ztrácíte se v dostupných informacích o výchově? Nejste si jistí ve svých rodičovských kompetencích? Nevíte často, jak se správně k dítěti zachovat?

Jako rodiče můžeme celkem významně podpořit spokojenost a budoucí úspěch svých dětí. Dlouhodobá spokojenost je částečně ovlivněna vnějším světem, ale do velké míry i způsobem, jakým lidský mozek tento svět zpracovává – tento způsob můžeme správnou výchovou rozvinout. Dětem tak můžeme zásadně ulehčit život, když víme co, proč a jak dělat a říkat.

Připravili jsme 5hodinový workshop, jehož smyslem je předat metody výchovy dítěte založené na vědeckém výzkumu. Převedli jsme pro vás relevantní vědecké poznatky o výchově do jednoduchých a praktických nástrojů. Účastníci si odnášejí konkrétní postupy, jak zvládat běžné i emočně náročné výchovné situace a jak vést své děti k dlouhodobé spokojenosti.

Na workshopu se konkrétně dozvíte:

 • Jak rozpoznat výchovné mýty? Na jakých informacích stavět?
 • Jaké jsou nejdůležitější zásady rodičovství? Co jsou hlavní principy ovlivňující spokojenost dětí?
 • Jak odstranit své negativní vzorce a nepředat je na děti? Jak zvládat sami sebe a být dítěti vzorem?
 • Je optimismus a pesimismus naučitelný, nebo vrozený? Jak můžeme dítě nastavit více pozitivně?
 • Jaká pochvala dokáže udělat více škody, než užitku a proč? Jak u dětí zasít růstové myšlení?
 • Jak se vyvíjí dětský mozek a čím ho rodiče ovlivňují? Jak vypadá správná práce s dětskými emocemi?
 • Jak rodičovství ovlivňuje partnerské vztahy a jak tyto vztahy dlouhodobě posilovat?
 • Jaké praktické nástroje vám mohou pomoci ke spokojenějšímu rodinnému životu?

„Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“
-- Albert Schweitzer

Jak budovat spokojený partnerský vztah?

Potřebujete se zorientovat v zásadách partnerské komunikace? Nejste si jistí ve svých partnerských rolích? Nevíte často, jak se správně k partnerovi zachovat?

Jako partneři můžeme fungovat ve vztahu velmi dobře, pokud známe zákonitosti spokojených vztahů. Poslední výzkumy ukazují, že partnerské vztahy jsou zatíženy mnoha mýty, které lidem komplikují společný život. Dlouhodobá spokojenost ve vztazích je založena na jednoduchých faktorech, díky kterým každodenně rozvíjíme přátelství, respekt a vděčnost za druhého. Sobě a svému partnerovi můžeme zásadně ulehčit život, když víme co, proč a jak říkat.

Připravili jsme 5hodinový workshop, jehož smyslem je předat metody partnerského soužití založené na vědeckých výzkumech. Převedli jsme pro vás relevantní vědecké poznatky o vztazích do jednoduchých a praktických nástrojů. Účastníci si odnášejí konkrétní postupy, jak zvládat běžné i emočně náročné situace a jak pečovat o svůj vztah.

Na workshopu se konkrétně dozvíte:

 • Chcete mít dlouhodobě spokojený vztah?
 • Jaké jsou mýty o fungování partnerského života? Jak jim nepodléhat a na čem naopak stavět?
 • Jaké jsou nejdůležitější zásady partnerské komunikace? Co jsou hlavní principy ovlivňující spokojenost vztahu?
 • Jak posílit vzájemné propojení a soulad?
 • Jak zvládnout hádku?
 • Jak funguje ženský a mužský mozek a čím lze předcházet přehlcení?
 • Jak vypadá zdravá každodenní péče o vztah?
 • Jaké praktické nástroje vám mohou pomoci ke spokojenějšímu rodinnému životu?

EMOCE: Jak s nimi zacházet?

Jak dostat emoce pod kontrolu? Jak umět využívat emoce pro lepší rozhodování? Proč hluboká emocionální vyrovnanost vede k vyšší spokojenosti?

Za tím vším stojí schopnost pracovat se svými emocemi. Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou spokojenější, mají hluboké vřelé vztahy, mají větší úspěch v práci, jsou lepšími leadery a pociťují více životního naplnění. Emoční inteligence je schopnost rozpoznat potřeby své i druhých a podle toho umět jednat. Současné výzkumy ukazují, že můžeme zvýšit emoční inteligenci a doslova fyziologicky změnit emoční části mozku využitím technik mindfulness (všímavosti).

Workshop je zaměřen prakticky tak, aby si účastníci na místě vyzkoušeli konkrétní metody. Součástí jsou také testy a cvičení, které pomohou teorii dostat do praxe. Smyslem celého workshopu je pomoci lidem přestat být oběťmi svých emocí, ale naopak vzít je do svých rukou. Umět emoce zpracovat tak, aby pomáhaly a život nekomplikovaly, ale naopak zjednodušovaly a zkvalitňovaly.

Na workshopu se konkrétně dozvíte:

 • Jak rozvíjet emoční inteligenci?
 • Jaké techniky vedou ke zlepšení uvědomování si vlastních pocitů a potřeb?
 • Jak lze změnit základní nastavení emocí?
 • Jak pomocí mindfulness změnit mozek ve váš prospěch?
 • Jak fungují instinkty a v jakých případech se na ně můžete spolehnout?
 • Jak zacházet se vztekem a rozrušením?
 • Jaké návyky rozvíjejí empatii a laskavost?

Aktuální termíny

Město Datum Rozsah Téma Cena  
skrýt předchozí
zobrazit předchozí
Praha 29.04.2019 2 x 2,5 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak obstát jako rodič? 2.100 Kč Již proběhlo
Praha 28.05.2019 2 x 2,5 hod. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat spokojený partnerský vztah? 2.100 Kč Již proběhlo
Brno 09.06.2019 4 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak obstát jako rodič? 2.100 Kč Již proběhlo
Praha 07.09.2019 5 hod. Jak budovat spokojený partnerský vztah? 2.500 Kč Již proběhlo
Brno 29.09.2019 4 hod. Jak budovat spokojený partnerský vztah? 2.100 Kč Již proběhlo
Praha 09.10.2019 2 x 2,5 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak obstát jako rodič? 2.500 Kč Již proběhlo
Praha 20.10.2019 5 hod. EMOCE: Jak s nimi zacházet? 2.500 Kč Již proběhlo
Brno 10.11.2019 4 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak obstát jako rodič? 2.100 Kč Již proběhlo
Praha 07.12.2019 5 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak obstát jako rodič? 2.500 Kč Již proběhlo
Praha 14.12.2019 5 hod. Jak budovat spokojený partnerský vztah? 2.500 Kč Již proběhlo
Praha 18.01.2020 5 hod. EMOCE: Jak s nimi zacházet? 2.500 Kč Již proběhlo
Brno 08.02.2020 4 hod. EMOCE: Jak s nimi zacházet? 2.100 Kč Již proběhlo
Praha 03.03.2020 2 x 2,5 hod. Jak budovat spokojený partnerský vztah? 2.500 Kč Již proběhlo
Praha 07.03.2020 5 hod. LEPŠÍ RODINA: Jak obstát jako rodič? 2.500 Kč Již proběhlo
Webinář 11.01.2023 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 05.03.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 08.03.2023 2 hod. RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST: Jak sdělovat i přijímat kritiku a přitom zachovat kvalitní vztahy? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 02.04.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 12.04.2023 2 hod. TOXICKÉ VZTAHY: Jak je rozpoznat a najít řešení? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 07.05.2023 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 07.06.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 21.06.2023 2 hod. RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST: Jak sdělovat i přijímat kritiku a přitom zachovat kvalitní vztahy? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 25.06.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 12.07.2023 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 27.07.2023 2 hod. TOXICKÉ VZTAHY: Jak je umět rozpoznat a účinně řešit? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 23.08.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 19.09.2023 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce a rozumět emocím druhých? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 31.10.2023 2 hod. RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST: Jak sdělovat i přijímat kritiku a přitom zachovat kvalitní vztahy? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 02.11.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 09.11.2023 2 hod. JAK UČIT DĚTI KRITICKÉ MYŠLENÍ: Webinář pro rodiče i učitele, kteří chtějí své děti lépe připravit na budoucnost 490 Kč Již proběhlo
Webinář 21.11.2023 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 01.12.2023 2 hod. TOXICKÉ VZTAHY: Jak je rozpoznat a najít řešení? 390 Kč Již proběhlo
Webinář 21.01.2024 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce a rozumět emocím druhých? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 03.03.2024 2 hod. JAK UČIT DĚTI KRITICKÉ MYŠLENÍ: Webinář pro rodiče i učitele, kteří chtějí své děti lépe připravit na budoucnost 490 Kč Již proběhlo
Webinář 06.03.2024 2 hod. RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST: Jak sdělovat i přijímat kritiku a přitom zachovat kvalitní vztahy? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 24.03.2024 2 hod. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 14.04.2024 2 hod. Webinář s přední párovou terapeutkou Eliškou Remešovou - TOXICKÉ VZTAHY: Jak je rozpoznat v partnerství, rodině či práci a jak najít účinné řešení? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 24.04.2024 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 09.06.2024 2 hod. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce a rozumět emocím druhých? 490 Kč Již proběhlo
Webinář 14.08.2024 2 hod. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě? 490 Kč Detaily »

Chcete uspořádat workshop u vás?


Povinné
Položky označené (*) jsou povinné.

Máte otázky?

Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Mgr. Paula Fassati Ph.D.
paula.fassati@growjob.com
Tel.: +420 777 697 219