Spokojený rodič - spokojené dítě

Nápodoba chování a emocionálního prožívání rodičů je pro dítě stala nejrychlejší a nejbezpečnější strategií, jak přežít. Pokud jsou rodiče sami nespokojení a nevěnují se svému osobnímu rozvoji, dítě si nespokojenost osvojí jako svou životní strategii.

Dítě se učí především nápodobou: spokojení rodiče mají spokojenější děti. Dětský mozek má ve frontální části výrazně aktivovaná centra, která každou vteřinu vyhodnocují neverbální projevy a emoce v okolí. Dítě se pak učí evolučně nejjednoduší cestou - jejich opakováním. Nápodoba chování a emocionálního prožívání rodičů se pro dítě stala nejrychlejší a nejbezpečnější strategií, jak přežít. Pokud jsou rodiče sami nespokojení a nevěnují se svému osobnímu rozvoji, dítě si nespokojenost osvojí jako svou životní strategii.

Vychovávat dítě tedy znamená vychovávat především sám sebe. To je nikdy nekončící proces. Pokud bychom měli rodičům doporučit jediný tip pro výchovu, pak by zněl: chovejte se tak, jak chcete, aby se chovaly vaše děti. Mějte takové manželství, vztahy a naplnění v životě, jaké chcete, aby měly vaše děti. Mluvte tak, jak chcete, aby mluvily vaše děti. Veďte takový životní styl a vyznávejte takové hodnoty, které si přejete pro své děti. Jezte to, co, chcete, aby jedly... A tak dále. Problémy našich dětí začněme řešit vždy nejdříve změnou u sebe.

„Dobrý příklad není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“
-- Albert Schweitzer

Paula Fassati